Stilago SK
případová studie


  1. Na začátku naší spolupráce nesplňoval konverzní poměr PPC kampaní naše ani klientovo očekávání.
  2. Provedli jsme důkladnou analýzu kroků registračního procesu.
  3. Ve spolupráci s klientovým IT oddělením jsme provedli změny v registračním procesu.

Výsledek

4,5 x více uživatelů se dostalo až na konec registračního procesu, čímž se snížily náklady na získání registrovaného uživatele.


LinkedIn Google+